Camper Area Roermond

Reglement Camper Area

Parkreglement Area-X Camper Plaatsen

Op dit reglement zijn tevens de algemene voorwaarden van de Recron/Hiswa van toepassing.
Aanwijzingen van het personeel van Area-X of Resort Marina Oolderhuuske dienen te allen tijde te worden opgevolgd! 

AANSPRAKELIJKHEID: AREA-X is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die hun kan worden toegerekend.

AFVAL: U kunt uw afval deponeren in een afgesloten plastic zak in de milieu-containers. Dit is alleen bedoeld voor restafval. Glas hoort in de glasbak. Was- en afwaswater en ander vervuild water, afkomstig uit uw camper mag in geen enkel geval in de bodem geloosd worden maar dient u naar de daarvoor bestemde camperserviceplaats te brengen.

BBQ-en: BBQ en open vuur is vanwege de brandveiligheid niet toegestaan. 

BOOT: Mocht u een boot bij u hebben kunt u deze bij de slipway te water laten. Meldt u zich hiervoor bij een van de medewerkers van Area-X of Resort Marina Oolderhuuske. ’s Avonds dient u uw boot op de trailer te parkeren op de daarvoor aangewezen plekken. Jetski’s en rubberboten zijn niet toegestaan.

CAMPERPLEK: Het is niet toegestaan om van plek te wisselen. Als u dit toch wilt, meldt u zich dan bij een medewerker van Area-X of Resort Marina Oolderhuuske.

ELEKTRA: Alle campingplaatsen beschikken over een eigen aansluiting. Bij overbelasting zal automatisch de stroomvoorziening worden afgebroken. U kunt bij het wakeboardpaviljoen vragen om heraansluiting.

GELUIDSOVERLAST: Harde muziek van radio’s, televisies of andere apparatuur is niet toegestaan. Tussen 22:30 uur en 08:00 uur geldt de nachtrust-periode op Area-X. Dit betekent tevens dat er dan een rijverbod is voor al het gemotoriseerd verkeer op het terrein.

HUISDIER: Op de met borden aangegeven zones en in sanitaire gebouwen zijn huisdieren niet toegestaan. Uw hond dient op het gehele terrein te zijn aangelijnd. Mocht er een ongelukje gebeuren op het park, dan dient u dit onmiddellijk op te ruimen. Uw hond mag niet zonder toezicht op de camperplaatsen achterblijven.

INTERNET: Op het park kunt u als gast gratis gebruik maken van het draadloos internet.

SANITAIRE VOORZIENINGEN: Schone voorzieningen zijn voor alle gasten belangrijk. Wij kunnen dit alléén voor elkaar krijgen met uw medewerking. Teneinde de faciliteiten in een goede staat te houden verzoeken wij u daarom het volgende:

  • Roken en huisdieren zijn in de sanitaire ruimtes verboden.
  • Voorkom verspilling van water.
  • Laat kinderen tot 8 jaar niet zonder begeleiding in de sanitaire ruimtes toe of spelen.
  • Vochtig toiletpapier, maandverband, tampons e.d. niet door het toilet spoelen. Hierdoor kan deze verstopt raken. Gooi dit in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Ruim uw eigen rommel op en help ons mee om een aangename ruimte voor iedereen te behouden!

TRAILERS: Het is niet toegestaan om een trailer bij uw camperplaats te parkeren hiervoor krijgt u een plaats toegewezen door een van de medewerkers van Area-X of Resort Marina Oolderhuuske.

VERTREK CAMPING: Vóór 11:00 uur. Wilt u later vertrekken, dan kunt u dit bespreken met de desbetreffende aanwezige persoon.

Telefoonnummers:
Service Area-X/Doggy Beach en Camperplaatsen:
Alleen tijdens openingstijden van Doggy Beach
+31(0) 621 949 677

Receptie Resort Marina Oolderhuuske:
Dagelijks van 09:00 – 13:00 – 13:30 – 17:00
+31(0) 475 588 686

Na sluitingstijd, alleen in nood:
+31(0) 623 713 993